JAK VYHLEDAT TOHO PRAVÉHO ZAMĚSTNAVATELE ?

Měli jste štěstí. Byli jste vybráni pro pohovor pro významnou, rychle se rozvíjející se firmu, která vás navíc, pokud budete vybráni, zařadí do intenzivního rozvojového kariérního programu. Vy ale víte, že jen málo z těch, co byli pozváni, jsou skutečně vybráni – jak tedy dosáhnete toho, že budete jedním z nich ? 

 Proč hledat informace ?

Možná hledáte nové místo. Anebo chcete trochu změnit kariéru nebo máte absolvovat pohovor na vaše první místo. Ať je to jakkoli, hledání a získání informací o vašem novém zaměstnavateli je vitálně důležité během hledání pracovního místa a pro vaši přípravu na pohovor.

Úspěch při pohovoru záleží na mnoha faktorech jako např. předchozí pracovní zkušenosti, charakteru, dovednostech a schopnostech. Avšak jedna z nejčastějších chyb, které se před pohovorem lidé dopouštějí je to, že nevěnují dostatek času hledání informací o zaměstnavateli a přípravě na pohovor.
 

Příprava je základní ingrediencí úspěchu. Ten kdo se nevěnuje přípravě, připravuje se na neúspěch. Znalost maxima zaměstnavatelových silných stránek, předností a rezerv vám umožní důkladněji se seznámit se společnost a s vaším případným místem v této společnosti. Navíc vám tato znalost dá více příležitostí dávat relevantní a informované otázky během pohovoru. Není pochyb, že tímto přístupem vždy zaujmete budoucího zaměstnavatele či toho, kdo s vámi vede pohovor. 

Hledání toho pravého místa

V průběhu hledání pracovního místa zjistíte, jak jsou informace o společnostech důležité pro formulaci názorů na typ společnosti, pro kterou si přejete pracovat. Současně vám to pomůže vybrat a eliminovat určité organizace nebo firemní prostředí, které nezapadají do vašeho kariérního plánu. S využitím všech dostupných zdrojů, můžete dosáhnout lepšího porozumění toho, jaké příležitosti existují u jednotlivých organizací. Například, důležité základní informace o společnosti by mely obsahovat typ činnosti a aktivit, aktuální pracovní příležitosti v této organizaci a finanční ukazatele společnosti.

Strukturovaný přístup k řešení takového výzkumu by se dal charakterizovat těmito kroky:

  • Vyberte obor, který vás zajímá a který uspokojí potřeby vašeho odborného růstu
  • Vyhledejte společnosti působící v takovém oboru
  • Vyhledejte informace o těchto společnostech a zjistěte, koho máte oslovit písemnou formou


Příprava a průzkum před pohovorem

Ještě předtím, než se setkáte s potenciálním zaměstnavatelem, měli byste vědět následující: co společnost dělá, jak je řízena a jakým způsobem se projevuje na místním a zahraničním trhu, jaký je stav firemní ekonomiky– expanduje a nebo spíše tlumí svoje aktivity ? Kdo jsou jejich klíčoví konkurenti a jaké klíčové dovednosti společnost u svých zaměstnanců hledá , jaké vzdělání a předchozí zkušenosti jsou pro úspěch v této organizaci důležité ? A co jim můžete nabídnout vy ?

Za předpokladu, že máte obecný přehled o těchto otázkách, můžete se před pohovorem cítit v určité výhodě. Můžete v případě potřeby nyní klást relevantní otázky, které jsou založeny na vašem předchozím výzkumu (plánovaný vývoj, očekávání, kritéria úspěchu, detaily pracovní pozice, nové produkty, zvláštní specifika pracovního místa apod.

Naopak není smysluplné se při prvním pohovoru ptát ihned na velikost alokovaného rozpočtu anebo detaily výzkumu – pokud to není uvedeno v oficiálních zdrojích. Na tyto otázky při prvním pohovoru vždy linioví manažeři nebo personalisté reagují přinejmenším rozpačitě. Zaprvé to v takovém okamžiku není rozhodující informace a málokdy tím získáte přesnou představu o atraktivitě či rizikovosti pracovního místa. Za druhé na tyto otázky přijde řada (a budou zodpovězeny) později – například v okamžiku, kdy musíte zpracovat případovou studii anebo absolvujete rolovou hru. 

Neptejte se také na informace, které jste si mohli zjistit sami. Ptejte se tak, aby to případným zaměstnavatel pochopil jako signál toho, že jste věnovali  čas a úsilí přípravě na pohovor a že máte vážný zájem o společnost, vaše místo a budoucí kariéru.

S moderními technologiemi jako je internet, je téměř nemožné být neschopen vyhledat relevantní informace o vašem budoucím zaměstnavateli.

Proto tuto aktivitu nikdy nepodceňujte.

Hledání informací


Na internetu naleznete téměř vše, co potřebujete o firmě vašich snů zjistit. Většina firem má vlastní internetovou prezentaci a pokud ne, na internetu naleznete určitě informace o daném oboru a o firmách v něm působících. Je užitečné vytisknout si dostupné kontaktní, ekonomické, marketingové a personální informace firmě a o dalších firmách působících v oboru. Na internetu naleznete i zajímavé informace o institucích a asociacích v daném oboru, kde můžete získat další kvalitní informace k vaší preferované pracovní pozici a oboru.

V neposlední řadě, náš konzultant vám zcela jistě poskytne specifické informace o pracovním místě ještě předtím, než půjdete na první pohovor, samozřejmé je i to, že od dostanete informace o lokalitě pracovního místa, požadovaných dovednostech, zkušenostech, velikosti společnosti a finanční nabídce. Požádejte o brožury společnosti a web adresy, abyste si mohli vyhledat co nejvíce informací o dané firmě.

Téměř každý obor nebo odvětví má svoji asociaci nebo jinou odpovědnou instituci. Oborové asociace a jiné instituce vytvářejí seznamy členů, poskytují informace o trendech a aktualitách v dané sféře.

Iniciativa na prvním místěIniciativa se vždy vyplatí. Použijte taktiku iniciativy v průběhu vašeho hledání. V rámci hledání pracovní nabídky se pokuste zavolat do dané firmy a zjistit, komu můžete poslat váš životopis. Kdo ví, kam vás tento telefonát může zavést ? Opatřete si firemní brožury a letáky. Snažte si obhlédnout lokalitu a prostředí pracoviště.

Informace, informace, informace – použijte veškeré kontakty včetně odborníků v daném oboru, abyste získali užitečné informace o oboru a realitě v něm, o dané firmě a jejích zájmech a plánech. Dalším zdrojem informací jsou data o konkurenčních firmách anebo přímo konkurenční firma, která obvykle důkladně sleduje situaci u firmy, která vás zajímá. Získáte tím i možnost porovnat firmy v oboru, získat představu o klíčových rozdílech a unikátních přednostech či rezervách vámi vybrané firmy. Nepřehlédnutelným zdrojem jsou odborné časopisy, které poskytují hlubší informace o oboru a firmách v něm působících. Pokud je není možné koupit, určitě je možné je objednat prostřednictvím dané obchodní komory. Všeobecné povědomí o dění v oboru, o publikovaných článcích a studiích je velmi důležitá znalost. Pokud si zvyknete pravidelně číst noviny a magazíny o vývoji vybraného odvětví, získáte tak neocenitelný obecný přehled, který využijete nejen při přijímacím pohovoru, ale v případě úspěchu i v budoucím zaměstnání. Budete velmi překvapeni, jak hodně nových vědomostí jste získali a jak je zúročíte ve výběrovém řízení.

Efekt průzkumu spočívá tedy ve vaší přípravě a použitých nástrojích. V okamžiku, kdy máte jasno o oboru, ve kterém chcete pracovat, a identifikovali jste i společnosti, které vás zajímají je dalším krokem   vyhledání konkrétních lidí, kteří vám pomohou získat více informací nebo vám pomohou dostat se k přijímacímu pohovoru. Je vcelku snadné získat informace o klíčových lidech v oboru, existují pravidelně publikované profily pracovníků v oborových časopisech a jiných publikacích a samozřejmě také na webu. Můžete být iniciativní a přímo je kontaktovat s žádostí o obecné firemní informace . 

Jak v případě hledání informací o pracovním místě, tak i v případě přípravy na pohovor je hledání a získání informací o zaměstnavateli klíčem k úspěchu resp. klíčovou podmínkou úspěchu tohoto procesu.