JAK ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT POHOVOR

Přijímací pohovory jsou někdy nervy drásajícím zážitkem, ať jste špičkový manažer a nebo čerstvý absolvent, který hledá svoje první zaměstnání.

Přijímací pohovor se ale také může změnit na pozitivní zkušenost . Pokud jste dobře připraveni, úspěch bude Vaší sladkou odměnou.


Takže – udělejte si svůj „domácí úkol“ a zkuste sledovat tato jednoduchá doporučení.


Zjistěte si co nejvíce o společnosti, ve které se ucházíte o zaměstnání. Navštivte její „web“, požádejte o brožury, zjistěte si více o produktech a službách, které nabízí. Naučte se jak správně vyslovovat jménu společnosti.

Váš konzultant ze spol.Tandem Prsonnel Services Vás bude včas informovat, zda je součástí pohovoru více něž osobní jednání – např. psychometrické hodnocení, případové studie nebo rolové prezentace, a na jaké dovednosti se klade důraz . Koncentrujte se na prezentaci těchto dovedností.

Získejte přesné kontaktní informace – adresu, telefon, zda se tam dá parkovat nebo zda je poblíž městská hromadná doprava, jméno toho, se kterým budete hovořit, jeho nebo její titul. 

Ponechte si dostatečnou časovou rezervu – měli byste být na místě včas a v klidu.

Nezapomeňte si přinést kopii Vašeho životopisu !

Vaše vystupování a první dojem se počítá. Buďte reprezentativní, šperky a další ozdoby používejte spíše minimálně. Nezapomeňte – vaše chování je posuzováno od prvního okamžiku – zaměstnavatelé se často ptají recepčních na jejich názor a dojem.

Zatímco čekáte na pohovor, stručně se seznamte s firemní literaturou nebo prezentací úspěchů, která je umístěna na recepci, takže v průběhu pohovoru na ně případně můžete poukázat

Přivítejte se a potřeste si pevně rukou s tím, kdo s Vámi povede pohovor, udržujte oční kontakt. Usmějte se, ale nepřehánějte to. 

Během pohovoru si případně dělejte stručné poznámky, mějte připravený blok a tužku, prokážete tím zájem a motivaci . Ale opatrně – tento postup používejte spíše okrajově. Nikdy však nevyslýchejte toho, kdo s vámi vede pohovor. 

Jistě znáte svoje slabé a silné stránky, obraťte negativa na pozitiva. Místo „ tvrdošíjně trvám na tom ,aby bylo vždy po mém“ řekněte např. „ skutečně se vždy velmi snažím vyvarovat se chyb „. Místo „ panikařím při představě, že jdu pozdě “ spíše „ Jsem velmi přesný a dochvilný“ .

Zaměřte se na prezentaci toho, čím můžete na novém místě přispět. Jaké jsou Vaše klíčové dovednosti a vlastnosti , které osloví potenciálního zaměstnavatele ?

Přemýšlejte o nejvýznamnějších úspěších – vždy na ně při pohovoru přijde řeč .Může to být pracovní úspěch ( růst prodeje, zlepšení propagace, dosažená kvalifikace ) nebo osobní ( např. úspěšné dokončení dálkového studia, studium cizích jazyků )

Pozorně naslouchejte. Snažte se dávat relevantní odpovědí týkající se předmětu diskuze. Nekláboste, nesnažte se vykroutit i když jste nervózní . 

Připravte se na otázku týkající se důvodů , které Vás vedly k opuštění předchozího zaměstnání.

Vyhněte se kritice předchozího zaměstnavatele. Nikdy nekritizujte.

Nebojte se znovu zeptat, pokud nerozumíte otázce.

Pamatujte si, pohovor je dvoustranný proces. Připravte si nějaké otázky týkající se pracovního místa a firmy. Nemusíte však nutně použít padesátibodový „výslechový“ arch – vše má svůj čas.

Není nutno se ptát ihned na plat a další výhody – náš konzultant Vám poskytne stručné informace týkající se odměňování .

Na pozicích špičkového managementu se otázka platu a výhod diskutuje obvykle v druhém kole pohovorů- pokud do něj postoupíte.

Nicméně, pokud přijde přímá otázka na téma, jaký plat a výhody očekáváte, nesnižujte svoji hodnotu s cílem získat místo za každou cenu. Správná a vhodná osoba dostane zaslouženou odměnu.

Pokud jste pozváni k druhému pohovoru, dále sledujte tato doporučení, vyvarujte se přílišné familiernosti a přehnanému uspokojení – stále jste jen na „short listu“ .

Pokud se chcete poradit, pošlete e-mail do naší poradny na prague@tandempersonnel.cz

…..Zde tedy nejaký chat ? 


TYPICKÉ OTÁZKY V PRŮBĚHU POHOVORU 

Obecný souhrn bez ohledu na specifikum pracovní pozice

 • Proč se ucházíte o danou pozici ?  . zrušit kapitálky…..
 • PROČ HLEDÁTE NOVOU PRÁCI?
 • PROČ ODCHÁZÍTE ZE SOUČASNÉHO ZAMĚSTNÁNÍ?
 • CO SE VÁM LÍBILO NA POSLEDNÍM / SOUČASNÉM (PŘEDCHOZÍM) ZAMĚSTNÁNÍ?
 • CO SE VÁM NA VAŠEM POSLEDNÍM / SOUČASNÉM (PŘEDCHOZÍM) ZAMĚSTNÁNÍ NELÍBILO?
 • CO VÁS NEJVÍCE ZAUJALO NA ZAMĚSTNÁNÍ O KTERÉ SE UCHÁZÍTE?
 • JAKÉ JSOU VAŠE PŘEDPOKLADY A REZERVY VE VZTAHU K PRACOVNÍ POZICI O KTEROU SE UCHÁZÍTE?
 • POPIŠTE VÁŠ KARIÉRNÍ PLÁN VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU
 • JAKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI BYSTE ZLEPŠIL/A A JAK/KDY? 
 • KTERÉ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI BUDOU PŘÍNOSEM V NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ ?
 • KDY BYSTE RÁD/A (JSTE SCHOPEN) NASTOUPIL/A DO PRÁCE?
 • JAKÉ JSOU VAŠE MZDOVÉ POŽADAVKY?
 • JAK BUDE PODLE VAŠEHO NÁZORU REAGOVAT VÁŠ SOUČASNÝ ZAMĚSTNAVATEL AŽ PODÁTE VÝPOVĚĎ? ( PŘÍPRAVA NA PŘÍPADNÉ PROTINABÍDKY ATD.)
 • VÍ VÁŠ SOUČASNÝ ZAMĚSTNAVATEL, ŽE SI HLEDÁTE JINOU PRÁCI?
 • JAK SI PŘEDSTAVUJETE IDEÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ?
 • JAK SE VYROVNÁVÁTE S TLAKEM ? – UVEĎTE PŘÍKLAD
 • UVEĎTE PŘÍKLADY VAŠICH NEJVĚTŠÍCH PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
 • UVEĎTE PŘÍKLAD NEČEHO, CO SE NEPODAŘILO – CO JSTE UDĚLAL/A PRO ŘEŠENÍ TAKOVÉ SITUACE A JAK JSTE SE Z TOHO POUČIL/A  

Anebo otázky, které jsou zaměřeny na praxi uchazeče, osobní motivaci, konverzační/komunikační schopnosti, elán, podnikavost a iniciativu, osobnost, motivaci, přátelskost, postoje a sebevědomí

 • Pracujete (pracoval/a jste) pro…. Můžete mi popsat vaši pracovní náplň ?
 • Jak jste tu práci získal/la?
 • Proč chcete odejít?
 • Co se vám na té práci zvlášť líbí (nelíbí)?
 • Řeknětě mi, co jste se v této pozici naučil/a ?
 • Jaký byl podle vašeho názoru váš největší pracovní úspěch?
 • Popište mi váš nejzodpovědnější úkol?
 • Jaký jste měl/a vztah se svým nadřízeným?
 • Uveďte příklad projektu, který jste úspěšně dokončil/a pod tlakem?
 • Měl/a jste někdy dlouhou pracovní dobu, mnoho přesčasů a náročnou práci? Uveďte příklad.
 • Podařila se vám v pracovním kolektivu/týmu realizovat nějaká zlepšení nebo prosadit nové nápady?
 • Co očekáváte od společnosti, která vás přijme do pracovního poměru?
 • Popište mi prosím vaši poslední pracovní pozici  z hlediska odpovědností, povinností, činností a dosažených výsledků
 • Která z nich  byly vaše klíčové aktivity a odpovědnosti?
 • Proč odcházíte z této pozice ? (nebo) Proč jste odešel/a. ?
 • Povězte mi, prosím, co víte o pozici o kterou se ucházíte ?
 • Jaké jsou podle vašeho názoru důležité aktivity a odpovědnosti?
 • Jak si představujete svoji budoucí pracovní náplň?
 • Které zkušenosti z bývalého zaměstnání mají souvislost s prací, o níž se ucházíte?
 • Jak jste na sobě pracoval/a  abyste v této oblasti zlepšil/a svou výkonnost?
 • Jak jste s ohledem na vaší práci či osobní život využil/a vašich znalostí a dovedností v této oblasti?
 • Který druh lidí je podle vašeho názoru nejsnažší vést?
 • Se kterými lidmi se vám nejlépe spolupracuje?
 • Jakým způsobem jste ve vašem předchozím zaměstnání komunikoval/a (písemně, ústně, formálně, neformálně apod.)
 • Kteří lidé vás dokážou podráždit?
 • Jaké jsou podle vašeho názoru vaše nejvýraznější kvality? Co přinesou pracovnímu kolektivu?  

V rámci pohovoru na bázi kompetencí se můžete setkat s větším množstvím otázek, ve kterých je důraz položen na zjištění určité kompetence (v tomto smyslu schopnosti) a s otázkami, které jsou zaměřeny na popis situace, jednání a řešení této situace a výsledke vašeho řešení jako např:

 • Jaké máte zkušenosti s pracovní pozicí, kdy jste musel/a vyhovět potřebám zákazníka ? Můžete uvést příklady, kdy se vám to podařilo? Proč se vám to podařilo ?
 • Uveďte příklad, kdy jste musel/a jednat s nepříjemným zákazníkem. Proč byl „nepříjemný“? Co jste udělal/a? S jakým výsledkem ?
 • Kolik příležitostí jste dostal/a k tomu, abyste si mohl/a vybudovat dlouhodobý vztah se zákazníkem? Popiště mi jeden konkrétní vztah. Jakým způsobem jste ho vybudoval/a? Jakým způsobem jste si tento vztah dokázal/a udržet? Která hlediska byla nejobtížnější?
 • Vzpomeňte si na okamžik, kdy jste pro zákazníka udělal/a něco nad rámec svých povinností. Co mimořádného jste udělal/a? Jaká byla reakce vaši kolegů? Jaká byla reakce zákazníka?
 • Uveďte příklad, kdy jste se musel/a vypořádat s naprosto neočekávanou situací. Jak jste reagoval/a? Co jste si z této situace odnesl/a?
 • Popiště situaci, kdy váš nadřízený navrhl změnu ve vašem způsobu provádění nějaké činnosti. Jak jste jí přijal/a ? S jakým výsledkem?
 • Uveďte příklad, kdy byly vaše plány zmařeny naprosto neočekávanými okolnostmi. Co jste se rozhodl/a udělat? S jakým výsledkem?
 • Popište různé druhy lidí, se kterými jste musel/a spolupracovat ? Jak jste s nimi vycházel/a? Jak to ovlivnilo výsledky vaší práce?
 • Uveďte situaci, kdy jste pro daný problém musel/a vymyslet několik způsobů řešení. Co jste udělal/a? Jak efektivní byla vaše řešení?
 • Uveďte příklad nějaké překážky, kterou jste musel/a překonat přeformulováním obchodních postupů. Jak jste na tento nápad přišel/a? Jaké jsou další možnosti využití vašeho nápadu?
 • Jak vycházíte ze srovnání s vašimi kolegy co se týče schopnosti jiného úhlu pohledu na věc, jenž je pro řešení problémů někdy nezbytný? Uveďte příklad, kterým to můžete doložit. Čím se váš přístup lišil od ostatních ? Jakým způsobem byste zlepšil/a své schopnosti v této oblasti?
 • Kreativní nápady se alespoň z počátku zdají dobré, ale v praxi jsou často nepoužitelné. Jak často se vám tohle stalo ? Uveďte a popište jednu takovou situaci.
 • Můžete uvést příklad zvlášť kreativního nápadu, se kterým jste přišel/la ? Čím byl kreativní?
 • Popište situaci, kdy jste hájil/a své názory proti svému nadřízenému. Jak jste se tehdy cítil/a ? Povězte mi přesně, co bylo řečeno. Co byste zpětně udělal/a jinak ?
 • Popište situaci, kdy jste byl/a v práci podrážděný/á. Co ve vás vyvolalo tento pocit ? Jak jste se s tímto pocitem vyrovnal/a ? Jak se vám dařilo plnit své povinosti? Jak jste se z toho poučil/a?
 • Všichni se občas setkáváme s nezdary. Můžete mi popsat nezdar, který jste zažil/a v poslední době? Co se stalo? Jaký z něj máte zpětně pocit? Jaké poučení jste si z něj vzal/a?
 • Každý si jistě vybaví okamžiky, kdy se v práci dostal do situací, ve kterých se necítil příjemně. V jakých situacích se cítíte nejistě? Uveďte konkrétní příklad. Jaké kroky jste po této události podnikl/a? 


JAK POSTUPOVAT V DRUHÉM KOLE POHOVORŮ

Poté, co jste úspěšně zvládli první pohovor, dostali jste konečně pozvání k druhému kolu pohovorů. Co vás v něm očekává, jak postupovat a jak uspět ?

Co bude dále ?

První momenty uspokojení jsou brzo nahrazeny obavami z toho, že další, ještě obtížnější a bolestivější část vás ještě čeká. Konec konců, tento fakt může mít vážně odstrašující či odrazující efekt a může vážně narušit vaše sebevědomí, zejména ve spojení například s tím, že se jedná o významnou, prestižní společnost a o místo, o které velmi stojíte. Prvním faktem, který podpoří vaše sebevědomí, je to, že pokud jste se dostali tak daleko, vážně se o vás uvažuje. Máte nyní určité šance a proto se očekává stejně dobrý výkon jako v předchozím kole.

Co však ještě můžete udělat pro to, aby vše šlo ještě lépe než předtím ?

Klíčový problém je opět pečlivá příprava. Zaměření i na nejmenší detaily napomůže dosažení vedoucí pozice v poli uchazečů, neboť je zde je ještě mnoho faktorů, které mohou zvrátit rozhodování ve váš prospěch.

Rozdíl mezi prvním a druhým kolem pohovorů ?

První kolo obvykle probíhá v personálním oddělení a s personalisty. Personální oddělení si ověřuje vaše vzdělání, bázi dovedností a zkušeností a to jak souhlasí s vaším životopisem. Před druhým pohovorem je užitečné si zjistit způsob, jakým bude jednání probíhat a co vše je jeho součástí. Je zde totiž několik možností. Můžete setkat s jednou osobou, možná vaším budoucím nadřízeným nebo s několika členy firmy v panelovém pohovoru nebo sérii individuálních pohovorů. Bez ohledu nato, jaký bude formát jednání, otázky které padnou se zaměřují na dvě konkrétní oblasti:

 • Zda jste kompetentní pro dané místo? Otázky se zaměřují na ověření vašich dovedností, znalostí a zkušeností, možná i na ověření vašich teoretických znalostí získaných studiem.
 • Zda jste vhodným typem a budete se schopni adaptovat na prostředí dané firmy, zda odpovídáte kultuře společnosti a bude schopni kooperovat s ostatními? Pouze vaše osobnost a dojem, který vytváříte je skutečně to, co vám zajistí dané místo. Toto je mnohem zásadnější než jakákoliv kvalifikace. Takže buďte sami sebou a nechte vaši osobnost plně se projevit. Buďte plni entuziasmu, pozitivní a upřímní.  

Obecně, otázky jsou více „na tělo“ než při prvním pohovoru, takže budete muset být schopni poskytovat úplnější odpovědi na mnohem širší spektrum otázek.

Praktická příprava

Když jdete na pohovor s vědomím, že jste dobře zvládli domácí přípravu , získáváte určitou jistotu, že jste minimalizovali rizika týkající se nepříjemných překvapení. Vaši přípravu byste rozhodně tedy měli směřovat na praktické a intelektuální aspekty pohovoru !

 • Zjistěte si předem jména a postavení lidí, kteří s vámi povedou pohovor
 • Ověřte si místo a čas konání pohovoru a dle toho si naplánujte čas na cestu
 • Udělejte si časovou rezervu na cestu pro případ zpoždění. Nezapomeňte i obstarat telefonní čísla pro případ, že se vaše denní plány náhle změní
 • První dojem je rozhodující, takže se ujistěte, že jste upraveni a dobře naladěni, vždy zvolte spíše formální oblečení, mimo případy, kdy prostředí je výrazně neformální
 • Vezměte si kopii vašeho CV, tužku a poznámkový blok – je vcelku běžné, že ten kdo vede pohovor, nemá pro vaši první návštěvu vaše CV připraveno
 • Určitě si nezapomeňte vzít svoji navštívenku a současně nezapomeňte požádat o navštívenku osobu, která vede pohovor.
 • V zahraničí bývá zvykem hradit cestovní náklady spojené se vstupním pohovorem, u nás pokud cestujete vnitrostátně, to není obvyklé, pouze v případě, že cestujete na druhý pohovor do zahraničí, potenciální zaměstnavatel hradí veškeré náklady s tím spojené. Uschovejte si proto účtenky pro pozdější proplacení. Je obvyklé, že s řešením otázky nákladů na cestování přijde jako první zástupce zaměstnavatel.  

Nutná báze znalostí

 Vytvořte si solidní bázi informací o oboru, společnosti a roli, o kterou se ucházíte. Znovu se seznamte s oborovými publikacemi, s novinkami v oboru, internetovou prezentací a výroční zprávou, získejte více informací o aktivitách společnosti, včetně firemního poslání, cílů, obchodní filosofii a manažerském stylu. Získejte si informace o potřebách potenciálního zaměstnavatele na dané pracovní pozici s cílem prezentovat vaše dovednosti, vlastnosti, zájmy a zkušenosti způsobem, který bude relevantní daným potřebám.

Promluvte si někým koho znáte, kdo pracuje v podobném oboru nebo je obeznámen s děním v oboru. To vždy na zaměstnavatele udělá dobrý dojem. Je užitečné zmínit, jen tak mimochodem , že jste hovořili s určitou osobou z oboru na téma určitých záležitostí z daného oboru či odvětví.

Všeobecná doporučení a tipy pro druhý pohovor

Projděte si zpětně váš první pohovor :

 • Na jaké hlavní oblasti se koncentroval/a ? Připravte se na to, že v druhém pohovoru bude zájem o tyto oblasti daleko intenzivnější.
 • Prohlédněte si brožury a prezentace, které jste obdrželi – a buďte připraveni odpovědět na otázky, které se jich budou týkat.
 • Jaké otázky byly položeny ? Které z nich vám připadaly obtížné ? Buďte připraveni reagovat na tyto otázky znovu! Předběžná příprava umožňuje silnější odezvu, dokonce i v případě tak tradičních otázek jako např. “proč bychom vám měli nabídnout toto místo? “ a „co nám můžete nabídnout?“. Toto vám pomůže ukázat vaše komunikační dovednosti.
 • Přemýšlejte o tom, co je určitými otázkami sledováno, co tou či onou konkrétní otázkou chce ta osoba získat ? Dle toho se snažte formulovat svoji odpověď. Především ale, nezapomeňte odpovědět na stejnou otázkou stejným způsobem jako posledně, neboť ten kdo vede pohovor si udělal poznámky.
 • Myslete jak o sobě říci co nejvíce – tento  pohovor vám dává solidní šanci pohovořit o vašich nápadech, vyjmenovat vaše dovednosti a zkušenosti. A také se snažte být neotřelí a svěží- přemýšlejte o nových způsobech a formách prezentace vašich úspěchů a zkušeností !
 • Koncentrujte se–poslouchejte pozorně co váš protějšek říká a kam směřuje !
 • Buďte klidní, struční a konkrétní, pozitivně naladěni uvědomujíc si svoje dovednosti a silné stránky, prezentujte se sebevědomě, ale ne arogantně !

Otázky, které byste měli položit

Pokud kladete otázky, ukazujte tím iniciativu, zájem a entuziasmus. Některé z nich by měly vypadat následovně:

 • Jaké konkrétní výsledky se ode mne očekávají a v jakém časovém rámci ?
 • Co je charakteristické pro vaši podnikovou kulturu ?
 • Jak bude podporován můj profesionální rozvoj ?
 • Současně mějte připraveny otázky týkající se přímo informací, které jste obdrželi při prvním pohovoru a pokuste se k nim v konkrétní formě vrátit. Takovým způsobem prokážete nejen zájem, ale také schopnost naslouchat
 • Ujistěte se také, že si vyjasníte všechny nejasnosti a pochybnosti týkající se společnosti, jejich vzdělávacího procesu, platů a nebo lokality.

Uvědomte, si že jde o dvoustranný proces! Možná jste vytvořili dobrý dojem a jevíte se jako skvělý uchazeč, ale jak je to s vaším zájmem ? Vaším úkolem je to zjistit!  Využijte tuto příležitost k setkání s konkrétními lidmi, prohlédněte si vybavení a seznamte se firemními pravidly – a položte další, dodatečné otázky! Vypadá zaměstnavatel spokojeně, znuděně nebo přepracovaně? Podstatné je – zajímají vás? S těmito lidmi máte strávit hodně času – takže je lépe to zjistit dříve než později !

Druhý pohovor je pro vás často příležitostí být představen také dalším lidem ze společnosti, budoucím kolegům a také nadřízenému – a stejně jako pro ně,  je to i pro vás příležitost zjistit, jestli se vám líbí nebo ne. Pokud máte příležitost setkat se lidmi, se kterými byste měli pracovat, neváhejte se zeptat na to, jaké to je tam pracovat.

Další postup

 • Ihned po vašem druhém pohovoru nezapomeňte poskytnou zpětnou vazbu vašemu konzultantovi.
 • Tato zpětná vazba obsahuje vše, co pokládáte za důležité a zejména oblasti, kde jste dle vašeho názoru neuspěli – možná máte pochybnosti o určitých odpovědích, možná jste zapomněli prezentovat určité dovednosti nebo zkušenosti.
 • Váš konzultant se pokusí tyto případné problémy vyřešit v průběhu následného rozhovoru se zaměstnavatelem.
 • Pokud jste absolvovali pohovor přímo, nezapomeňte zaslat stručný děkovný dopis, vyjadřující zájem o pracovní místo přímo osobě, která s vámi vedla pohovor. Může to být rozhodující faktor vašeho přijetí.
 • Může nastat i možnost, že vám pracovní místo bude nabídnuto přímo v na místě, po ukončení pohovoru– pokud si nejste jisti, mějte odvahu požádat o lhůtu na rozmyšlenou. Je to normální postup.

Druhý pohovor může být obtížný, ale pokud věnujete dostatek času domácí přípravě, jste téměř v cíli.
 JAK PŘI POHOVORU REAGOVAT NA NEVHODNÉ OTÁZKY 

V průběhu pohovoru, zejména v případech, že pohovor probíhá velmi dobře, se bez varování mohou objevit otázky, které mohou narušit váš dosud bezchybný výkon. Často tyto otázky bývají položeny se zdánlivě upřímným výrazem a se zdánlivě dobrými úmysly

Co je to vlastně nevhodná otázka  

Často chcete odpovědět. Vlastně takovou otázku nevnímáte jako podstatnou, důležitou nebo nepřípustnou. Odpovědět tak na jakoukoli otázku týkající se vašeho soukromí není přece žádný problém. Je však na druhé straně otázka “ Jste vdaná a přemýšlíte o založení rodiny? „ skutečně něco, o co by se měla osoba, která vede pohovor skutečně zajímat ? Co je jí do toho ? Jak to souvisí s vašimi schopnostmi a přednostmi ? Jak odpovědět na takovou otázku ? Anebo je to jen snaha o přátelskou konverzaci ?

Tyto otázky vypadají nevinně, a ve skutečnosti jsou většinou pokládány bez postranních úmyslů . Technicky vzato, ač tyto otázky jsou celkem hraniční, jsou zcela jistě nevhodné a nepatřičné, mohou způsobit vysokou míru osobního nepohodlí a nespokojenosti.

Zatímco se musíte rychle rozhodnout zda odpovědět anebo takticky odmítnete, je třeba mít stále na mysli váš primární zájem–jste zde abyste získali místo! Na místě je taktický přístup. Ve většině případů, „interviewer“ si povšimne, že vybočil z obvyklých mantinelů a rychle se stáhne zpět. Například můžete reagovat slovy“ zkouším se při pohovorech vyhnout osobním otázkám“ . 

Někdy proti vám ale může sedět podezřívavý a nezkušený člověk. Když dáte najevo že by si měl dávat pozor na to, co říká a co dělá, můžete se hladce dostat do složité. Nechte raději jednání dojít až do konce, nevyhrocujte situaci a nerozhodujte během pohovoru, ale pak se rozhodněte, zda je to místo  kde chcete skutečně pracovat.


Nevhodné, nezákonné otázky 

V první řadě je nutno vidět rozdíl mezi nezákonnou otázkou a otázkou, vykazující znaky trestného-právní odpovědnosti. I když komentář nebo otázka jsou formulovány nezákonnou formou, neznamená to nutně že byly naplněny znaky trestně právní odpovědnosti.