JAK ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT POHOVOR

  1. Úvod
  2. /
  3. Poradna pro uchazeče
  4. /
  5. JAK ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT POHOVOR

Přijímací pohovory jsou někdy nervy drásajícím zážitkem, ať jste špičkový manažer a nebo čerstvý absolvent, který hledá svoje první zaměstnání.

Přijímací pohovor se ale také může změnit na pozitivní zkušenost . Pokud jste dobře připraveni, úspěch bude Vaší sladkou odměnou.

Takže – udělejte si svůj „domácí úkol“ a zkuste sledovat tato jednoduchá doporučení.

Zjistěte si co nejvíce o společnosti, ve které se ucházíte o zaměstnání. Navštivte její „web“, požádejte o brožury, zjistěte si více o produktech a službách, které nabízí. Naučte se jak správně vyslovovat jménu společnosti.

Váš Tandem P.  konzultant Vás bude včas informovat, zda je součástí pohovoru více něž osobní jednání – např. psychometrické hodnocení, případové studie nebo rolové prezentace, a na jaké dovednosti se klade důraz . Koncentrujte se na prezentaci těchto dovedností.

Získejte přesné kontaktní informace – adresu, telefon, zda se tam dá parkovat nebo zda je poblíž městská hromadná doprava, jméno toho, se kterým budete hovořit, jeho nebo její titul.

Ponechte si dostatečnou časovou rezervu – měli byste být na místě včas a v klidu.

Nezapomeňte si přinést kopii Vašeho životopisu !

Vaše vystupování a první dojem se počítá. Buďte reprezentativní, šperky a další ozdoby používejte spíše minimálně. Nezapomeňte – vaše chování je posuzováno od prvního okamžiku – zaměstnavatelé se často ptají recepčních na jejich názor a dojem.

Zatímco čekáte na pohovor, stručně se seznamte s firemní literaturou nebo prezentací úspěchů, která je umístěna na recepci, takže v průběhu pohovoru na ně případně můžete poukázat

Přivítejte se a potřeste si pevně rukou s tím, kdo s Vámi povede pohovor, udržujte oční kontakt.Usmějte se, ale nepřehánějte to.

Během pohovoru si dělejte stručné poznámky, mějte připravený blok a tužku, prokážete tím zájem a motivaci . Nikdy však nevyslýchejte toho, kdo s vámi vede pohovor.

Jistě znáte svoje slabé a silné stránky, obraťte negativa na pozitiva. Místo „ tvrdošíjně trvám na tom ,aby bylo vždy po mém“ řekněte např. „ skutečně se vždy velmi snažím vyvarovat se chyb „. Místo „ panikařím při představě, že jdu pozdě “ spíše „ Jsem velmi přesný a dochvilný“ .

Zaměřte se na prezentaci toho, čím můžete na novém místě přispět. Jaké jsou Vaše klíčové dovednosti a vlastnosti , které osloví potenciálního zaměstnavatele ?

Přemýšlejte o nejvýznamnějších úspěších – vždy na ně při pohovoru přijde řeč .Může to být pracovní úspěch ( růst prodeje, zlepšení propagace, dosažená kvalifikace ) nebo osobní ( např. úspěšné dokončení dálkového studia, studium cizích jazyků )

Pozorně naslouchejte. Snažte se dávat relevantní odpovědí týkající se předmětu diskuze. Nekláboste, nesnažte se vykroutit i když jste nervózní .

Připravte se na otázku týkající se důvodů , které Vás vedly k opuštění předchozího zaměstnání.

Vyhněte se kritice předchozího zaměstnavatele. Nikdy nekritizujte.

Nebojte se znovu zeptat, pokud nerozumíte otázce.

Pamatujte si, pohovor je dvoustranný proces. Připravte si nějaké otázky týkající se pracovního místa a firmy. Nemusíte však nutně použít padesátibodový „výslechový“ arch – vše má svůj čas.

Není nutno se ptát ihned na plat a další výhody – Váš Tandem P. konzultant Vám poskytne stručné informace týkající se odměňování .

Na pozicích špičkového managementu se otázka platu a výhod diskutuje obvykle v druhém kole pohovorů- pokud do něj postoupíte.

Nicméně, pokud přijde přímá otázka na téma, jaký plat a výhody očekáváte, nesnižujte svoji hodnotu s cílem získat místo za každou cenu. Správná a vhodná osoba dostane zaslouženou odměnu.

Pokud jste pozváni k druhému pohovoru, dále sledujte tato doporučení, vyvarujte se přílišné familiernosti a přehnanému uspokojení – stále jste jen na „short listu“ .

Pokud se chcete poradit, pošlete e-mail do naší poradny na prague@tandempersonnel.czTYPICKÉ OTÁZKY V PRŮBĚHU POHOVORU

OBECNÝ SOUHRN BEZ OHLEDU NA SPECIFIKUM PRACOVNÍ POZICE

Anebo otázky, které jsou zaměřeny na praxi uchazeče, osobní motivaci, konverzační/komunikační schopnosti, elán, podnikavost a iniciativu, osobnost, motivaci, přátelskost, postoja a sebevědomí

V rámci pohovoru na bázi kompetencí se můžete setkat s větším množstvím otázek, ve kterých je důraz položen na zjištění určité kompetence (v tomto smyslu schopnosti) a s otázkami, které jsou zaměřeny na popis situace, jednání a řešení této situace a výsledke vašeho řešení jako např:

 JAK POSTUPOVAT V DRUHÉM KOLE POHOVORŮ

Poté, co jste úspěšně zvládli první pohovor, dostali jste konečně pozvání k druhému kolu pohovorů. Co vás v něm očekává, jak postupovat a jak uspět ?
Co bude dále ?
První momenty uspokojení jsou brzo nahrazeny obavami z toho, že další, ještě obtížnější a bolestivější část vás ještě čeká. Konec konců, tento fakt může mít vážně odstrašující či odrazující efekt a může vážně narušit vaše sebevědomí, zejména ve spojení například s tím, že se jedná o významnou, prestižní společnost a o místo, o které velmi stojíte. Prvním faktem , který podpoří vaše sebevědomí, je to, že pokud jste se dostali tak daleko, vážně se o vás uvažuje. Máte nyní určité šance a proto se očekává stejně dobrý výkon jako v předchozím kole.
 
Co však ještě můžete udělat pro to, aby vše šlo ještě lépe než předtím ?
Klíčový problém je opět pečlivá příprava. Zaměření i na nejmenší detaily napomůže dosažení vedoucí pozice v poli uchazečů, neboť je zde je ještě mnoho faktorů, které mohou zvrátit rozhodování ve váš prospěch.
Rozdíl mezi prvním a druhým kolem pohovorů ?
První kolo obvykle probíhá v personálním oddělení a s personalisty. Personální oddělení si ověřuje vaše vzdělání, bázi dovedností a zkušeností a to jak souhlasí s vaším životopisem. Před druhým pohovorem je užitečné si zjistit způsob, jakým bude jednání probíhat a co vše je jeho součástí. Je zde totiž několik možností. Můžete setkat s jednou osobou, možná vaším budoucím nadřízeným nebo s několika členy firmy v panelovém pohovoru nebo sérii individuálních pohovorů. Bez ohledu nato, jaký bude formát jednání, otázky které padnou se zaměřují na dvě konkrétní oblasti:
Obecně, otázky jsou více „na tělo“ než při prvním pohovoru, takže budete muset být schopni poskytovat úplnější odpovědi na mnohem širší spektrum otázek.
Praktická příprava
Když jdete na pohovor s vědomím, že jste dobře zvládli domácí přípravu , získáváte určitou jistotu, že jste minimalizovali rizika týkající se nepříjemných překvapení. Vaši přípravu byste rozhodně tedy měli směřovat na praktické a intelektuální aspekty pohovoru !
Nutná báze znalostí

 Vytvořte si solidní bázi informací o oboru, společnosti a roli, o kterou se ucházíte. Znovu se seznamte s oborovými publikacemi, s novinkami v oboru, internetovou prezentací a výroční zprávou, získejte více informací o aktivitách společnosti, včetně firemního poslání, cílů, obchodní filosofii a manažerském stylu. Získejte si informace o potřebách potenciálního zaměstnavatele na dané pracovní pozici s cílem prezentovat vaše dovednosti, vlastnosti, zájmy a zkušenosti způsobem, který bude relevantní daným potřebám.

Promluvte si někým koho znáte, kdo pracuje v podobném oboru nebo je obeznámen s děním v oboru. To vždy na zaměstnavatele udělá dobrý dojem. Je užitečné zmínit, jen tak mimochodem , že jste hovořili s určitou osobou z oboru na téma určitých záležitostí z daného oboru či odvětví.

Všeobecná doporučení a tipy pro druhý pohovor
Projděte si zpětně váš první pohovor :
Otázky, které byste měli položit
Pokud kladete otázky, ukazujte tím iniciativu, zájem a entuziasmus. Některé z nich by měly vypadat následovně:

Uvědomte, si že jde o dvoustranný proces! Možná jste vytvořili dobrý dojem a jevíte se jako skvělý uchazeč, ale jak je to s vaším zájmem ? Vaším úkolem je to zjistit!  Využijte tuto příležitost k setkání s konkrétními lidmi, prohlédněte si vybavení a seznamte se firemními pravidly – a položte další, dodatečné otázky! Vypadá zaměstnavatel spokojeně, znuděně nebo přepracovaně? Podstatné je – zajímají vás? S těmito lidmi máte strávit hodně času – takže je lépe to zjistit dříve než později !

Druhý pohovor je pro vás často příležitostí být představen také dalším lidem ze společnosti, budoucím kolegům a také nadřízenému – a stejně jako pro ně,  je to i pro vás příležitost zjistit, jestli se vám líbí nebo ne. Pokud máte příležitost setkat se lidmi, se kterými byste měli pracovat, neváhejte se zeptat na to, jaké to je tam pracovat.

Další postup
Druhý pohovor může být obtížný, ale pokud věnujete dostatek času domácí přípravě, jste téměř v cíli.


JAK PŘI POHOVORU REAGOVAT NA NEVHODNÉ OTÁZKY 

V průběhu pohovoru, zejména v případech, že pohovor probíhá velmi dobře, se bez varování mohou objevit otázky, které mohou narušit váš dosud bezchybný výkon. Často tyto otázky bývají položeny se zdánlivě upřímným výrazem a se zdánlivě dobrými úmysly
Co je to vlastně nevhodná otázka  
 

Často chceteodpovědět. Vlastně takovou otázku nevnímáte jako podstatnou, důležitou nebo nepřípustnou. Odpovědět tak na jakoukoli otázku týkající se vašeho soukromí není přece žádný problém. Je však na druhé straně otázka “ Jste vdaná a přemýšlíte o založení rodiny? „ skutečně něco, o co by se měla osoba, která vede pohovor skutečně zajímat ? Co je jí do toho ? Jak to souvisí s vašimi schopnostmi a přednostmi ? Jak odpovědět na takovou otázku ? Anebo je to jen snaha o přátelskou konverzaci ?

Tyto otázky vypadají nevinně, a ve skutečnosti jsou většinou pokládány bez postranních úmyslů . Technicky vzato, ač tyto otázky jsou celkem legální, jsou zcela jistě nevhodné a nepatřičné, mohou způsobit vysokou míru osobního nepohodlí a nespokojenosti.

Zatímco se musíte rychle rozhodnout zda odpovědět anebo takticky odmítnete, je třeba mít stále na mysli váš primární zájem–jste zde abyste získali místo! Na místě je taktický přístup. Ve většině případů, „interviewer“ si povšimne, že vybočil z obvyklých mantinelů a rychle se stáhne zpět. Například můžete reagovat slovy“ zkouším se při pohovorech vyhnout osobním otázkám“ .

Někdy proti vám ale může sedět podezřívavý a nezkušený člověk. Když dáte najevo že by si měl dávat pozor na to, co říká a co dělá, můžete se hladce dostat do složité. Nechte raději jednání dojít až do konce, nevyhrocujte situaci a nerozhodujte během pohovoru, ale pak se rozhodněte, zda je to místo  kde chcete skutečně pracovat.


Nevhodné, nezákonné otázky
V první řadě je nutno vidět rozdíl mezi nezákonnou otázkou a otázkou, vykazující znaky trestného-právní odpovědnosti. I když komentář nebo otázka jsou formulovány nezákonnou formou, neznamená to nutně že byly naplněny znaky trestně právní odpovědnosti.