Souhlas se zpracováváním osobních údajů a citlivých údajů

Uděluji tímto personální agentuře Tandem Personnel Consulting Services s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 2, IČO: 06130691, DIČ: CZ 10984950 souhlas se zpracováním mých osobních údajů, tj. jméno a příjmení, email, telefonní číslo, adresa, datum narození, profesní fotografie a dalších údajů poskytnutých v životopise za účelem evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí nebo jiného obdobného pracovně právního vztahu. Mé osobní údaje budou předávány firmám, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Současně uděluji Tandem Personnel Consulting Services výslovný souhlas k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování za účelem vyhledávání vhodné pracovní pozice. Souhlas se zpracování osobních údajů je udělen na dobu 10 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat. Veškeré další informace o správci osobních údajů Tandem Personnel Consulting Services v Informačním memorandu Tandem Personnel Consulting Services.

V …………………………..Dne:………………..

 

…………………………………………………….

Podpis