FINANCE DIRECTOR (CFO)

Cíl pracovní pozice Nový CFO přebírá od stávajícího (který odchází na nový projekt v rámci skupiny) pevně ukotvenou agendu finančního řízení stabilizované společnosti. Kromě vlastní agendy finančního řízení, CFO přímo ovlivňuje a spolurozhoduje v oblastech plánování výroby, nákupu surovin, řízení nákladů jednotlivých oddělení a poboček s cílem zajistit cash flow a maximalizovat hodnotu firmy. Přímo se podílí na strategických investičních […]