FINANCE DIRECTOR (CFO)

MANUFACTURING PLANT

Požadované vzdělání:

VŠ vzdělání ekonomického směru

Požadované dovednosti:

 • Aktivní znalost AJ
 • Vynikající manažerské a komunikační dovednosti
 • Aktivita, naprostá samostatnost, zodpovědnost
 • Analytické schopnosti
 • Vhodný do mladého kolektivu
 • Asertivní, pro-aktivní a tvůrčí osobnost
 • Schopnost samostatné práce a samostatného řešení
 • Znalost SAP z prostředí výrobní firmy výhodou

Požadovaná praxe:

Praxe na identické pozici finančního ředitele ideálně u zahraniční společnosti nebo u české společnosti s velkým podílem exportu, kombinace výroba – obchod/export

Znalost prostředí výrobní společností podmínkou (plánování výroby, zásob, a cash-flow, ROI, financování, řízení odběratelů, kalkulace)

 

Platové ohodnocení:

CZK 150.000 - 180.000,BONUS

Popis pozice:

Cíl pracovní pozice

Nový CFO přebírá od stávajícího (který odchází na nový projekt v rámci skupiny) pevně ukotvenou agendu finančního řízení stabilizované společnosti. Kromě vlastní agendy finančního řízení, CFO přímo ovlivňuje a spolurozhoduje v oblastech plánování výroby, nákupu surovin, řízení nákladů jednotlivých oddělení a poboček s cílem zajistit cash flow a maximalizovat hodnotu firmy. Přímo se podílí na strategických investičních rozhodnutích, jejich financování a návratnosti. Pravidelně jedná s partnery (banky, dodavatelé, zákazníci). CFO hraje významnou roli partnera/mentora manažerského týmu, do kterého přináší finanční pohled a ovlivňuje myšlení vedení podniku v otázkách finančního řízení a jeho vlivu na rozhodování ve výrobě a obchodu. CFO je přímo podřízen provoznímu řediteli (COO), intenzivně spolupracuje s předsedou představenstva, výrobním ředitelem, ředitelem vývoje, technickým ředitelem a obchodním ředitelem

Hlavní odpovědnosti

 • Primární odpovědnost za řízení financí v celém podniku (plánování financí na základě plánu výroby a nákupu, provádění finančních analýz, řízení finančních toků a provádění nákladových analýz pomocí různých finančních ukazatelů, rozhodování ve finanční oblasti.
 • Odpovědnost za strategické a operativní finanční a ekonomické plánování a controlling – zodpovědnost za efektivní hospodaření a naplnění zvolené finanční strategie – generování zisku a zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti.
 • Sestavení ročních plánů a rozpočtů, forecasting, monitoring výnosů a nákladů  (zejména kalkulace) společnosti, cash flow management, řízení rizik a manažerský reporting a jejich úspěšná prezentace
 • Tvorba finančních analýz, forecastů a doporučení – analýza finančních rizik a příležitostí ve společnosti
 • Zodpovědnost za správnost účetnictví a vykazování – optimalizace aktiv, pasiv a daní, řízení cash-flow
 • Efektivní spolupráce s bankami, auditory, poradci a příslušnými autoritami
 • Zajištění, garance a kontinuální rozvoj finančního řízení společnosti s ohledem na její potřeby a vývoj, v průběžné spolupráci s managementem firmy a ostatními zaměstnanci, a to především s ohledem na následující záměry dle priorit

Očekávané bezprostřední úkoly:

 • Kompletně převzít agendu a svěřený tým
 • Získat přehled o vnitrofiremních procesech, potřebách a prioritách
 • Navázat funkční vztahy, jak v rámci společnosti, tak mimo ni – určit priority a úspěšně o nich přesvědčit ostatní
 • Definovat klíčové priority a zaměřit se na jejich realizaci – podílet se na implementaci moderních principů řízení, v tradiční ale rychle se rozvíjející se společnosti
 • Být leaderem, odborníkem a partnerem vedení společnosti.
 • Podílet se na optimalizaci a zefektivnění vnitrofiremních procesů – spolupráce s ostatními úseky společnosti, reporting
 • Hlavní oblasti působení CFO:

Finance a účetnictví:

 • Účetnictví – veškeré účetní operace včetně roční závěrky, auditu a konsolidace
 • Banky – úvěry, platby, elektronické bankovní systémy
 • Kalkulace – nastavení kalkulačních vzorců a jejích průlběžná kontrola
 • Rozpočet – příprava rozpočtu na roční a měsíční bázi
 • Forecasting – PnL, BS, CF na měsiční bázi a operativní 12 týdenní Cash flow
 • Reporting – roční, pololetní, čtvrtletní, měsíční zprávy dle českých a zahraničních standardů
 • Daně – všechna daňová přiznání – právnických osob, DPH, fyzických osob,
 • silniční daň, daň z nemovitostí
 • Treasury – FX transakce, úvěry, spot a zajišťování
 • Právní záležitosti – kontrola smluv, spolupráce s právníkem
 • Zpracovávání účetních výkazů ve formátu IFRS; forecasting + sledování odchylek; sestavování rozpočtu – obrat/náklady/hospodářský výsledek; finanční a nákladové analýzy; externí a interní reporting, benchmarking;
 • správa pohledávek + komunikace s dlužníky

Výroba:

 • Kalkulace hotových výrobků a polotovarů
 • Kontrola plánu nákupu surovin
 • Řízení nákladů na výrobu produktů (plnění kalkulací)
 • Provádění analýz s ohledem na předpokládané výnos

Obchod (distribuce, export):

 • Sledování a management pohledávek
 • Plánování financování & spolupráce s obchodem v otázkách financování
 • Kontrola plánování výroby, obchodních a nákladových predikcí, plánu cash flow
 • Dohled na pojištění pohledávek
 • Sledování platební morálky
 • Vyhodnocení kreditu zákazníků

Investice, financování, cash-flow

 • Odpovědnost za kalkulace, návrhy, analýzy, vyhodnocování ROI investic a
 • projektů společně s dalšími členy managementu
 • Odpovědnost za provozní financování, financování a řízení investic
 • Odpovědnost za jednání s bankami, dále řešení akreditivů, dokumentárních plateb, spolupráce s bankou v oblasti factoringu, péče a dohled nad profinancováním – obchod, investice, řízení vztahů s bankou
 • Edukace managementu v oblasti ROI
 • Provádění pravidelných analýz – stav objednávek, plán výroby, produktové plánování, vyhodnocování varovných signálů z trhu a odběratelů
 • Posuzuje vztah tržby vs. plán výroby, spolurozhoduje o plánu výroby a zásobování.

Řízení odběratelů

 • Sledování kvality odběratele (distributoři, velkozpracovatelé, koncový retail a
 • dále jako druhý distribuční kanál – velké projekty), factoring, sledování cashflow
 • Podílí se na rozhodnutích o podmínkách pro odběratele společně s obchodem

IT

SAP (účetnictví, controlling, sklady, výroba, obchod) a další systémy (zejména výrobní, např. sledování odpracovaných hodin atd.)

Údržba a rozvoj SAP a reportingových systémů

Organizace práce IT oddělení

Řízení týmu:

IT: 2 lidé, SAP systém,

Účetní oddělení: 1 hlavní účetní, 1 účetní, 2 finanční controleři (výhled + 1FC nebo 1 Úč)

 

 

Máte zájem o pozici?

V případě zájmu o tuto pozici vyplňte formulář níže, nebo přímo kontaktujte uvedeného zástupce.

Nemáte své CV? Stáhněte si naši ŠABLONU.

 

Kontaktní osoba

PHDr. Petr Kovanda

PHDr. Petr Kovanda