UKÁZKOVÝ PROGRAM JEDNODENNÍHO AC

9.00 – 9.30Úvod, Ice Breaking, představení účastníků
9.30 – 10.00Role Play – práce ve skupinách o 3 – 4 osobách na zadané téma (např. porada oddělení, jednání se zákazníkem, zadání nového projektu atd.) Každý účastník dostane stručné výchozí zadání své role. Účastníci mají krátký čas na přípravu. Práce skupinek probíhá současně a pozorovatelé se plynule střídají u jednotlivých skupin.
10.00 – 10.45Případová studie – účastníci se rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina dostane určitý úkol, který musí v dané době společně vyřešit a krátce odprezentovat výsledek (např. obchodní plán pro další fiskální rok, zavedení nového výrobku na trh, atd.) Role jednotlivců nejsou přesně vyspecifikovány, záleží na domluvě v dané skupině.
10.45 – 11.00přestávka
11.00 – 11.45Individuální úkol – např. určitá kreativní aktivita/úkol nebo přeplánování pracovního dne dle zadaných změn v denním programu atd. 
Každý účastník pracuje sám a na konci odevzdá písemné vyhotovení úkolu.
11.45 – 12.30Role Play – obdoba předchozí Role Play, jiný úkol a jiné složení ve skupinách. Může být vedena v cizím jazyce.
12.30 – 13.30oběd
13.30 – 14.15HRY – manuální úkol ve trojicích – soutěž s malou odměnou, např. stavba věže z dostupného materiálu, předem dána kriteria hodnocení.
14.15 – 15.00Diskuse – práce celé skupiny najednou – např. na téma zlepšení organizace práce, posílení motivace podřízených, atd.
15.00 – 15.15přestávka
15.15 – 16.00Případová studie – obdoba předchozí případové studie, jiné složení ve skupinách
16.00 – 17.00Individuální úkol – např. vytvoření ročního rozpočtu svého oddělení na základě výchozích údajů.
17.00 – 18.00volno účastníků + Konference pozorovatelů
18.00 – 19.00Zpětná vazba