SENIOR HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

Naším klientem je zahraniční evropská pojišťovna zaměřená na individuální a firemní klienty s cílem pojistit nejen osobní rizika ale i osobní majetek a finanční závazky. Na českém trhu působí již od roku 1996 s cílem pomáhat klientům v nepředvídatelných životních situací, které mohou ohrozit jejich schopnost splácet úvěr, hypotéku nebo například leasing. V současné době nabízí […]