Motor úspěchu

Talent Acqusition

Náš
proces

Jen během posledních třech let naše společnost úspešně realizovala více než 90 Executive Search projektů napříč středoevropským regionem. Významný podíl tvořily pozice na úrovni Senior Executive v komerční oblasti a operations, R&D, v produktovém rozvoji stejne jako další korporátní funkce.Mimo projektů vyhledávání úspešně realizujeme projekty mapování trhu, které poskytují našim klientům detailní přehled o jejich cílových trzích

Náš proces vyhledání a hodnocení pracovníků jsme rozdělili do šesti fází.

EXECUTIVE SEARCH AND SELECTION

Specializujeme se na výběr kandidátů do manažerských a specializovaných pozic ve farmaceutickém průmyslu, sektoru finančních služeb a bankovnictví, prodeje a marketingu spotřebního zboží, logistiky,a distribuce a profesionálních služeb.

Námi úspěšně umístění pracovníci pracují převážně v klíčových manažerských a specializovaných pozicích jako jsou firemní top management, management prodeje a marketingu, výzkum trhu, řízení logistiky a výroby, personální a finanční management a velmi často také právní a informačně-komunikační profese.

Známe konkurenční prostředí trhu, známe potenciální kandidáty, známe prostředí a požadavky klienta. Díky těmto znalostem je naše hledání pracovníků a zajímavých pracovních míst vždy maximálně efektivní a úspěšnéMAPOVÁNÍ TRHU

Abychom pomohli našim klientů zorientovat se v konkurenčním prostředí jejich oboru nabízíme tržní informace prostřednictvím služby zmapování trhu.

Zmapování a monitoring trhu zajistí detailní vhled a přehled o firemních strukturách, tržních přístupech, velikosti týmů, personálního obsazení relevantních pozic a profil jejich držitelů. Toto vše umožnuje našim klientům činit lepší rozhodnutí o další strategii. V rámci akvizice talentů, mapování trhu je samostatnou disciplínou, která však samozřejmě může být kombinována s konkrétním projektem direct search.

V rámci procesu mapování trhu:

 • Definujeme přesné požadavky a cíle projektu: strukturu společnosti, cílové společnosti, regionální rozsah, platové ukazatele, dostupnost kandidátů
 • Stanovíme transparentní termín pro dosažení cíle v průběhu 4-8 týdnů, kdy záleží na komplexitě požadavku
 • Redukujeme nejasnosti prostřednictví detailních tržních dat
 • Konzistentně komunikujeme s klientem po dobu celého projektu
 • Osobně prezentujeme finální výsledek včetně písemného reportu 
 • Na základě získaného výsledku a informací doporučíme příslušnou akci a poskytneme další nezbytnou konzultaci

OUTPLACEMENT

Ve spolupráci s personálním oddělením našich klientů pomáháme rozvíjet důležitost lidského „kapitálu“. K této práci samozřejmě patří i péče o zaměstnance v okamžiku, kdy odcházejí, někdy nedobrovolně, ze společnosti. Moderním přístupem je tedy péče i o ty, kteří v důsledku různých změn musí opustit pracovní místo.

Snažíme se ve spolupráci se zaměstnavateli eliminovat negativní vliv této situace na zaměstnance a současněpomáhat budovat dobré jméno zaměstnavatele – a to aplikací programu outplacementu.

Náš program outplacementu pomáhá zaměstnavatelům a zaměstnancům zejména v situaci :

 • řízení zvládnutí nepříjemné situace, která může poškodit image společnosti
 • řízení podpory propuštěného pracovníka při hledání nového uplatnění
 • zmírnění negativního efektu na pracovníky, kteří zůstávají a podpora dobrého jména společnosti jako dobrého zaměstnavatele
 • hledání a doporučení vhodné pracovní nabídky

Náklady na outplacement nese zaměstnavatel a my jej provádíme jako neutrální, externí dodavatel. Cílem a výhodou takového postupu je zejména oddělení a zvládnutí negativních emocí, které každý takový rozchod provázejí.

Samotný program trvá asi jeden až dva měsíce, během kterého je nastolena důvěra mezi oběma stranami a je stabilizován psychický stav pracovníka.

Další součástí tohoto programu, ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání, je : 

 • Prvotní specifikace a definice celého procesu pomoci při hledání nového uplatnění
 • Příprava na proces hledání zaměstnání a pomoc při orientaci na trhu práce
 • Pomoc při orientaci ve zdrojích pracovních nabídek
 • Příprava životopisu a motivačního dopisu
 • Příprava na pohovor včetně pohovoru na bázi kompetencí a psychotestů a to pomocí rolových tréninků a strukturovaných rozhovorů
 • Provedení testové diagnostiky a rozbor jejích výsledků s pracovníkem
 • Navržení optimálních pracovních možností s odkazem na aktuální situaci na trhu pracovních nabídek
 • Doporučení nejvhodnějších nabídek na trhu a příprava na každý jednotlivý pohovor nebo přijímací řízení
 • Pomoc při získávání referencí na případného zaměstnavatele a pomoc při organizování schůzek a pohovorů
 • Vypracování seznamu případných zaměstnavatelů, oslovení personálních oddělení těchto firem a se souhlasem uchazeče případná prezentace životopisu.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

Získávání talentů

Údaje v %

Úrovně řízení

Údaje v %