JAKÉ OTÁZKY MŮŽETE OČEKÁVAT V PRŮBĚHU ASSESSMENT CENTRA

 1. Úvod
 2. /
 3. Poradna pro uchazeče
 4. /
 5. JAKÉ OTÁZKY MŮŽETE OČEKÁVAT...

V AC budete procházet níže uvedenými úkoly. Můžete očekávát nejrůznější druhy otázek. Pravděpodobně absolvujete psychologické testování (viz. níže). Potom vás čekají různé úkoly, kde budete muset přemýšlet, tvořit, spontánně reagovat, plánovat.

Nakonec přijde rozhovor, kde budete hovořit jednak o výkonu, který jste podali, o tom jak jste prožívali samotné AC a o ďalším průběhu výběru.

Přehled testovacích metod a jejich popis

Každé AC je složeno z několika různorodých úkolů a úloh, které musí kandidát absolvovat. Výběr technik záleží na obsazované pozici a časových možnostech.
Použité úkoly lze rozdělit následovně:


Příklad otázek v psychologických dotaznících:

V rámci psychologického testování se setkáte s osobnostními dotazníky V nich budete dostávat otázky podobného typu, kde máte vyjádřit, zda s daným výrokem souhlasíte či nikoli:

 1. Pokud to lidé dovolí, ostatní je mohou zneužít ve vlastním prospěch.
 2. Velmi rád se bavím s jinými lidmi.
 3. Obvykle si s problémy nedělám příliš starostí.
 4. Pokud mám příležitost, rád ochutnám nepoznaná nebo cizokrajná jídla.

Takovéto testy mohou mít od 50 do 200 otázek a s jejich pomocí se zjišťuje osobnostní struktura kandidáta.

Příklady otázek, na které narazíte v IQ testech jsou:

 1. Které slovo se k ostatním nehodí: telefon, prosinec, přátelství, lež
 2. Které číslo následuje 2, 0, -2, 0, 2, ? Možnosti: 1, 0 ,-1, 2
 3. Kočka se má ke kotěti jako pes k ….. štěně, beránek, sovička, ryba

V IQ testech můžete dostat i různé neverbální úkoly z obrázků. Jejich příklady můžete najít v literatuře anebo i na internetu.