MEDICAL MANAGER

Naším klientem je zahraniční farmaceutická společnost s celoevropskou působností  v oboru farmacie a zdravotní péče, zaměřena na výzkum a vývoj nových léků, nových technologií a nových způsobů ochrany zdraví. Produkty společnosti představují široký rozsah péče, od probiotických produktů přes zdravotnické prostředky až k originálním lékům. Rozsáhlé portfolio produktů společnosti provází celý lidský život  – řeší důležité zdravotnické potřeby od dětství […]